Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM
Kính gửi: Ban giám hiệu trường ...
Đồng kính gửi: GVCN lớp ...
Tên em là: loving...U [ € tổ đội chăn vịt ]